bilgi@agartan.av.tr

Bilişim Hukuku

bilişim hukuku

Hukuk büromuz, bilişim hukuku kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar, medya kanallarıyla hakaret, suç isnadı suçları, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi gibi suçlar karşısında müvekkilleriyle birlikte hukuki bir sürece eşlik etmektedir.

Bilişim hukuku, teknolojik açıdan yaşanan gelişmeler ile birlikte insanların ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin elektronik ve benzeri makineler aracılığı ile toplaması, saklaması ve bu durumlardan doğan ihtilafların çözümleri ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

İnsanların karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu ortamlar ve platformlar bilişim hukukunun temelini oluşturmaktadır. Bilişim hukuku departmanımız tamamen bu alanda uzman olan avukatlar, bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi farklı spesifik alanlarda çözüm odaklı hizmet sunmaktadır.

Bilişim teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi, bilgi teknolojileri alanında spesifik olarak hukuk çözümlerinin geliştirilmesi ve sunumu gibi alanlarda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. İnternet üzerinden bir ürün veya hizmet satışı sunan şirketlere yönelik de hukuki danışmanlık hizmetleri ve hukuki alt yapının hazırlanması süreçlerini büyük bir titizlikle yönetmekteyiz. Dijital platformlarda e-ticaret ve e-imza gibi konulardaki uygulamalara yönelik olan hukuki danışman hizmetleri de tarafımızdan sizlere sunulmaktadır.

Elektronik makineler kullanılarak düzenli ve akla uygun biçimde bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi ve nakledilmesi ile ilgili durumlardan doğabilecek olan ihtilafları konu alan tüm alanlarda sizlerin yanındayız.