bilgi@agartan.av.tr

Çevre Hukuku

çevre hukuku

Ağartan Hukuk Bürosu, çevresel koşulların değişmesi ile birlikte artan çevresel sorunlar karşında müvekkillerine söz konusu sorunların çözümü için hukuki destek vermektedir. Hukuk Büromuz tarafından, sahip olduğumuz çevre bilinci temel alınarak çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar ile meydana çıkan problemler çözüme kavuşturulmaktadır.