bilgi@agartan.av.tr

Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukuku

Ağartan Hukuk Bürosu mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyet yönetimi ve devri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz, gayrimenkul alım- satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi, Satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve yapılacak işlemlere dair prosedürler için müvekkili temsilen idari birimlerle harekete geçerek görüşülmesi söz konusu görüşmenin raporlanması ile bilgi akışının sağlanması hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.