bilgi@agartan.av.tr

İcra ve İflas Hukuku

icra ve iflas hukuku

Ağartan Hukuk Bürosu olarak icra ve iflas hukukuna konu alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerinde borçlunun menkul, gayrimenkul ve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti amaçlı çalışmalar yapmakta, alacağın tahsili için kısa sürede sonuç alma odaklı çalışmaktadır. Ağartan Hukuk Bürosu olarak icra takiplerinde borçlu tarafta yer alan müvekkiller için de müvekkil menfaati göz önünde bulundurularak alacaklı tarafla yapılacak uzlaşma yöntemleri üzerine çalışarak ödeme planlaması yaparak icra dosyalarını çözüme kavuşturmaktayız.