bilgi@agartan.av.tr

İdare ve Vergi Hukuku

idare ve vergi hukuku

Ağartan Hukuk Bürosu, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda müvekkillerini temsil eder. Bu aşamada Hukuk Büromuz müvekkillerin güncel Türk vergi mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Serbest Bölgelerdeki vergi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ve özellikle çifte vergilendirmeye ilişkin uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında müvekkillere görüş verilmesi, Kambiyo Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi hukuku problemlerinde danışmanlık verilmesi, Resmi makamlar ile iletişim kurarak görüş talep edilmesi ve Müvekkillerce gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi vermektedir. Ağartan Hukuk Bürosu Gelir idaresi ile ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının gerek uzlaşma komisyonları gerekse vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde müvekkili temsil ederek uyuşmazlıkların takibi ve çözüme kavuşturulması konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmeti vermektedir.