bilgi@agartan.av.tr

Medya Hukuku

medya hukuku

Medya hukuku, kitlesel iletişim araçları üzerinden yayın yapılması faaliyetleri ve yapılan faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin olan kuralların tamamına verilen isimdir. Medya hukuku kavramının içeriğinin paralel olarak hem kitle haberleşme alanı hem de alanla iştigal eden sektöre ilişkin kural ve kurumları kapsayabilme özelliği vardır.

Medya hukuku, interdisipliner bir yapıya sahiptir. Haber verme özgürlüğü başta olmak üzere medya şirketlerinin ilişkileri ve medya yolu ile işlenen suçlar gibi durumlar kamu hukukuna dahildir ve bu kuralları kapsar. Medya alanına özel sözleşme ilişkileri, medya alanında yer alan eylemlerden doğabilecek tazmin sorumlulukları gibi özel hukuku kapsayan kurallar da medya hukuku ile bir arada yer almaktadır.

Medya Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Medya hukukunun kapsamları içerisinde basın yayın faaliyetleri, gazetecilik, radyo ve televizyon ile birlikte internet yayıncılığı da yer almaktadır. Özel televizyonların açılmaya başlaması ve uluslararası medyanın da ülkemize girmesi kontrolsüz bir gücü de ortaya çıkartmıştır. Bu gücün kontrolü ise hukuk ve kanunlar çerçevesinde mümkündür.

Kitlesel iletişim araçlarının tamamının kendilerine özel yapıları ve özellikleri olduğu için bu iletişim şekline ait olan hukuksal sorunların diğer hukuk dallarıyla bağlantılı olması medya hukuku özelinde bütün olarak aynı kanun içerisinde düzenlenememesine yol açmıştır. Kitle iletişim araçları olan gazete ve dergilerin yani yazılı basının tabi olduğu yasa ile radyo ve televizyonların tabi olduğu yasaların düzenleniş şekilleri birbirinden tamamen farklıdır.

İnternet Ortamındaki Düzenlemeler

İnternet medyası daha karmaşık bir durumdadır. Bunun sebebi ise internetin sınırlarının tam olarak tespit edilememesidir. Takibinin zor olmasından dolayı kontrol de zorlaşmaktadır. Bu sebeple, 2007 yılında gelen 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir.