Kiracım Kirasını Ödemiyor Ne Yapmam Lazım?

Kiracım Kirasını Ödemiyor Ne Yapmam Lazım?

Hukuk bürosu çatısı altında avukatların görevlerinden biri de Kira hukukudur. Bu alanda en çok karşılaşılan sorun ise gayrimenkul sahiplerinin kiracıları ile olan olumsuzluklardır. Kiracı kiralık ev veya iş yerini sözleşme yaparak tutar. Kiralayanın amacı para kazanmak iken Kiracının amacı ise barınmaktır. Sözleşmeler her iki tarafın hukuki sorunlarını güvence almak için vardır ancak iki taraftan biri bu kurala uymayabilir. Bu durumda anlaşmazlık olur ve tek taraflı fes için zorlu bir hukuki süreç başlar. Eski hukuk sistemine göre kirasını ödemeyen kişi mal sahibinin ‘’Almanya’dan oğlum gelecek!’’ söylemi ile evden çıkartılırdı. Hukuk sisteminin daha da gelişmesiyle hem kiracının hem de kiralayanın hakkı korunmakta. Ancak bu durum her iki tarafa da zorluk çıkarır vaziyete ulaştı. Peki kira ...

Devamı

Borca İtiraz Örneği Nasıl Olur? (İlamsız Takip)

Borca İtiraz Örneği Nasıl Olur? (İlamsız Takip)

Öncelikle itiraz sürecini hakkında bilgi verelim. Hukuk bürosu tarafından bir borca istinaden açılan icra takibine ilişkin elinize tebligat geldi. Borcu kabullenmeksizin itiraz etmek istiyorsunuz. Eğer itiraz uygun görünür ise icra müdürü takibi durdurur. Hukuk bürosu tarafından alacaklı kişi talimatıyla alacak davası açılmaz ise takip için hiçbir işlem yapılmaz. Ancak Alacaklı talimatı ile hukuk bürosu tarafından itirazın iptali davası açılır da delillerle sunulursa hakim kararına göre mahkemeden takibin devamı ve itirazın kaldırılması yönünde karar çıkabilir. Bunları önceden hatırlatmak önemli bir husustur. Açılan icra takibindeki borca yönelik 4 faktör vardır. Bunlar; Borç (Ana para) Faiz (Vade tarihi itibariyle işlenen resmi oran) Feri (Vekalet ücreti ve doğmuş tüm icra masrafları) Yet ...

Devamı

İş Veren Zararını Doğrudan İşçiden Tahsil Edebilir mi?

İş Veren Zararını Doğrudan İşçiden Tahsil Edebilir mi?

Hukuk bürosu hizmetlerinde sıkça sorulan sorulardan biri olan işçi-işveren ilişkisinde zararın nasıl tazmin edileceği hususuna ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin emsal niteliğinde kararı çok açıktır. İşveren Soyut iddialarla doğrudan zararının tahsili için işçisine yönelemez. İş ilişkisinde işçisinden, işverenin doğrudan zararın tahsili için yaptırım uygulaması, kesinti yapması özetle zararını talep etmesi mümkün değildir. İşveren öncelikle zararını usulüne uygun olarak tespit ettirmelidir. Bu da ancak mahkeme vasıtası ile olacaktır. Doğrudan herhangi bir yaptırıma uğrayan işçiler için hukuki yollara başvurmasını öneririz. İş Veren Zararını Doğrudan İşçiden Tahsil Edebilir Mi ? Bu hususta Yargıtay 9. Hukuk dairesinin kararı ise şöyle T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2005/11524 KARAR ...

Devamı

İş E-Mail Adresini İşveren Takip Edebilir mi?

İş E-Mail Adresini İşveren Takip Edebilir mi?

Bu husus iş hukuku ve bu sebebe dayanılarak feshedilen iş ilişkileri için oldukça önemlidir. Özel hukuk ilişkilerinde İnsan haklarının doğrudan uygulanması açısından da güzel bir örnektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, ofise tahsisli e-mail hesabını kişisel işleri için kullanan çalışanın yazışmalarının takip edilmesini ve buna dayanarak işten çıkartılmasını özel yaşam hakkı ihlali saydı (Bărbulescu v. Romania, App. No. 61496/08, 5/9/17). İş ilişkisinde çalışanlarının iş yerindeki işle olmayan yazışmalarının iş veren tarafından takibinin hangi koşullarda özel yaşam hakkının ihlali sayılmayacağı (Bărbulescu v. Romania, App. No. 61496/08, 5/9/17) kararının 121 ve 122. Paragraflarında açıkça sayılmış ve bu hususta sınırlar çizilmiştir. İşverenler açısından da ilgili paragraflar i ...

Devamı

İcra Dairesindeki Borca 3 Adımda Nasıl İtiraz Edilir?

icra dairesindeki borca 3 adımda nasıl itiraz edilir

Hukuk bürosu vasıtasıyla Elinize icra dairesinden bir tebligat geçti. İncelediniz ancak hukuk bürosu ve alacaklıyı tanımamış ve tebligatta yazan borçla alakalı hiç bi şekilde bağlantınız olmadığınız düşündünüz. Hafızanızı yokladınız, düşündünüz, düşündünüz. Kesinlikle bu borç benim değil diyorsunuz. Yada Tebligatta yazan tutar ile gerçekten borçlu olduğunuz tutar arasında ciddi bir fark var. Borcunuz var ancak bu kadar olmadığına inanıyorsunuz. Alacaklı ve hukuk bürosu ile irtibat kuramıyor musunuz? O halde borcunuza kısmi yada tümüyle itiraz yapabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın takip türleri 3 işlevde hareket eder. İlamlı takip, İlamsız Takip, Kambiyo takibi. İlamlı ve Kambiyo takiplerinin itirazı sadece mahkemeye yapıldığını varsayasak, bu makalede sadece size ilamsız takibin üzerine açı ...

Devamı