Ağartan Hukuk Bürosu tarafından 100’lerce başvurucunun uyuşmazlıklarına ilişkin çözüme yönelik katkıda bulunulmuştur.

Hukuki erişimin bir ihtiyaç olduğu gözetilerek daha ekonomik, hızlı ve güvenilir çözümler üretilerek gerçekleştirilen arabuluculuk süreçlerinde zorunlu ve ihtiyari taleplere göre arabuluculuk faaliyetleri yürütülmektedir.

Uzman Arabulucu Kadromuz İle; İşçi-İşveren uyuşmazlıklarının çözümünde, sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak davalarına ilişkin taleplerde (ihtiyari başvurularda talepleri birden fazla olması durumunda hükümsüzlük ve ihlalin sonlandırılması talepleri), tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, eski hale getirme ve el atmanın önlenmesi taleplerinde Maddi ve Manevi Tazminat taleplerinde, Borç-alacak ilişkilerinde, İtirazın kaldırılması veya iptali davalarından önce zorunlu olarak, Sigorta zarar tazminine ilişkin taleplerde, Mal rejimi ve Nafaka (Arttırılması, azaltılması veya kaldırılması) Taleplerinde, Kira alacağı taleplerinde, Zarar tazminine yönelik taleplerde, Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Mirasın taksimi taleplerinde, Ortaklığın feshi taleplerinde, Tahliye taleplerinde, Tapu iptali ve tescili taleplerinde, Ön alım hakkının kullanılmasına yönelik uyuşmazlıklarda, taşınırın iadesi taleplerinde, Taşınmaz taksimi ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Taşınmazın devri taleplerinde, Ticari ortaklıktan ayrılma taleplerinde, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda arabuluculuk faaliyetleri yürütülmektedir.