KORONAVİRÜS (COVİD-19) VE PANDEMİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Korona Virüs (Covid-19)olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSO) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100’den fazla ülkede 109 bin Teyit edilmiş hasta ile kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Korona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Korona virüs (COVİD-19) yönünden küresel risk seviyesi arttırılarak  PANDEMİ ilan edilmiş olması, ülkemizde hastalığın seyrinin her geçen gün artması ve ölüm ile sonuçlanan vakaların bulunması, bu hastalığın bulaşıcılığını azaltacak veya tedavi sürecini başlatacak herhangi bir ilacın henüz bulunamamış olması sebebiyle ...

Devamı

Cep Telefonlarının Aynı Baz İstasyonundan Sinyal Vermesinin Delil Değeri

CEP TELEFONLARININ AYNI BAZ İSTASYONUNDAN SİNYAL VERMESİNİN DELİL DEĞERİ

Ceza yargılamasında delillerin hukukiliği tartışması bir yana toplanan delillerinde nitelik itibari ile hükme ne ölçüde esas alınacağı veya ne aşamada hüküm için yeterli olacağı tartışma konusudur. Peki hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları ve cep telefonları ile ortak baz istasyonlarından sinyal vermesi durumunda elde edilen sinyal verilerinin delil niteliği ne olacaktır? Başka bir anlatımla şüpheli veya sanığın olay tarihi itibari ile cep telefonunun sinyal verdiği baz istasyonundan başka bir kişinin de cep telefonunun sinyal veriyor olması suçu birlikte işledikleri anlamına gelir mi ? Birlikte sinyal veren kişiler bu suçu iştirak halinde işleyen kişiler midir? Yine mağdurun cep telefonu ile sanığın cep telefonunun aynı baz istasyonundan sinyal veriyor olması, suçun sanık ...

Devamı

Eşim Uzun Süreli Hapis Cezası Aldı Bu Sebeple Boşanabilir miyim?

Ağartan Hukuk Bürosu olarak canlı destek ve danışma hattından sıkça aldığımız sorulardan biri, eşlerden birinin uzun süreli hapis cezası aldığında ne yapılabileceği sorusudur. Unutulmamalıdır ki evlilik her iki bireye de yükümlülükler vermektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi eşlerin aile birliğinin sağlaması açısından önem taşımaktadır. Uzun süreli hapis cezası alan eş de bu yükümlülüklerine yerine getiremeyeceği için boşanmak mümkündür. İlgili Yargıtay Kararı YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2015/21999 KARAR NO : 2017/2786 KARAR TARİHİ : 16.03.2017 T.C. BOŞANMA DAVASI – DAVALININ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARINDAN DOLAYI UZUN SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKUM OLDUĞU – EVLİLİK BİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLEMEYECEĞİ –DAVANI ...

Devamı

Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Mümkün müdür?

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ORTAK VELAYET MÜMKÜNMÜDÜR? BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VEYA BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİNDE ORTAK VELAYET TALEP EDEBİLİRMİYİM? Öncelikli olarak Medeni Kanunda ve Aile Hukukuna ilişkin içtihatlarda bulunmayan düzenlemenin Türk hukuk sistemi içerisinde uygulanıp uygulanamayacağının incelenmesi gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti anayasası’nı incelediğimiz de milletler arası andlaşmaların geçerliliği ve uygulanabilirliği düzenlenmiştir. Düzenlemeyi incelediğimiz de; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar  kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası Andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilece ...

Devamı

Usulüne Uygun Arama Yapılmadan Delil Elde Edilebilir mi?

Adli Arama Kararı ile Yapılması Gereken Arama İşleminin Önleme Araması Kararına Dayanarak Yapılması Hukuka Aykırılık Teşkil Eder Ve Elde Edilen Deliller Hükme Esas Alınamaz. Bir şüphelinin veya sanığın yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda şüphe bulunması halinde şüphelinin üstü veya eşyaları aranabilir. Bu husus Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun Maddesini incelediğimiz de “MADDE 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.” Dayanak kanun maddesi, tanımını ve kapsamını her ne kadar 116. Maddesinde düzenlemişse de adli aramanın usulünü Ceza Muhakemesi Kanunun 119. Maddesinde düzenlemi ...

Devamı