Hukuk bürosu vasıtasıyla Elinize icra dairesinden bir tebligat geçti. İncelediniz ancak hukuk bürosu ve alacaklıyı tanımamış ve tebligatta yazan borçla alakalı hiç bi şekilde bağlantınız olmadığınız düşündünüz. Hafızanızı yokladınız, düşündünüz, düşündünüz. Kesinlikle bu borç benim değil diyorsunuz.

Yada

Tebligatta yazan tutar ile gerçekten borçlu olduğunuz tutar arasında ciddi bir fark var. Borcunuz var ancak bu kadar olmadığına inanıyorsunuz. Alacaklı ve hukuk bürosu ile irtibat kuramıyor musunuz?

O halde borcunuza kısmi yada tümüyle itiraz yapabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın takip türleri 3 işlevde hareket eder. İlamlı takip, İlamsız Takip, Kambiyo takibi.

İlamlı ve Kambiyo takiplerinin itirazı sadece mahkemeye yapıldığını varsayasak, bu makalede sadece size ilamsız takibin üzerine açıklamalarda bulunacağız.

 1. İcra dairesine gidilir. Dosya çıkartılır.
 2. Önceden hazırlanmış yada icra dairesinde elle kolaylıkla hazırlanabilecek ”Borca itiraz” başlıklı dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi dosyaya takılır.
 3. İcra müdürüne gidilir ve icra dosyası teslim edilerek takibin durdurulması istenir.

Bunları Unutmayın!

 • İtiraz edebilmeniz için tebligat süresi içerisinde yani 7 gün içerisinde dilekçenize karar almak zorundasınız.
 • Dosyada birden fazla borçlu var ise her borçlu ayrı ayrı kimlik ibraz etmek zorundadır.
 • İtiraz ettiğiniz borcun faiz, masraf ve vekalet ücretide olduğunu unutmayın.
 • Asıl borçlu dışında kimse (1.dereceden yakını dahil) borca itiraz edemez.
 • Borç şahıs değil de bir işletme adına ise Yetki Belgesi, Vekaletname ve İmza Sirküleri dosyaya ibraz edilmek zorundadır.
 • İtiraz dilekçenizi ekleri ile beraber mutlaka icra dairesi yakınlarında bulunan tarama bürosunda taratmalısınız.
 • İtiraz ettiğiniz dilekçenin 2 nüsha olması ve diğer nüshaya alındı kaşesi vurdurmanız elinizde itiraz yapıldığına dair bir delil olacaktır.
 • İtiraz ettiğiniz dosya Alacaklı vekilinin borcu savunmasına ve delil sunmasına bağlı olarak mahkeme kararı ile yeniden takibe devam kararı alabilir.

İcra Dairesi Bana Çok Uzak. Ne Yapmam Lazım?

Yapmanız gereken oldukça basit. Size en yakın adliyede bulunan icra muhabere bürosuna başvurun. Muhabere kanalı ile borca itiraz etmek istediğinizi belirtin. Dilekçeniz üzerine yazacakları muhabere kayıt numarası ile icra tarama bürosuna giderek dilekçenizi taratın. Tarattığınız an itibariyle itirazınız ilgili icra müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır. Tarama yapıldıktan sonra dilekçenizi tekrar muhabere bürosuna teslim etmeniz, posta yolu ile ıslak imzalı belgenizin gönderilmesini sağlayacaktır.

Örneğin;

İcra takibiniz İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden geldi.
Ancak siz Balıkesir’de ikamet ediyorsunuz.
Balıkesir İcra Müdürlüğünün Muhabere bürosundan dilekçenizi gönderebilirsiniz.

Veya

İcra takibiniz İstanbul Anadolu Adliyesi’nden geldi.
Ancak siz İstanbul Büyükçekmece’de ikamet ediyorsunuz.
Büyükçekmece İcra Müdürlüğünün Muhabere bürosundan dilekçenizi gönderebilirsiniz.