KORONAVİRÜS (COVİD-19) VE PANDEMİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Korona Virüs (Covid-19)olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSO) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100’den fazla ülkede 109 bin Teyit edilmiş hasta ile kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Korona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Dünya… Devamını oku

Devamı

Cep Telefonlarının Aynı Baz İstasyonundan Sinyal Vermesinin Delil Değeri

CEP TELEFONLARININ AYNI BAZ İSTASYONUNDAN SİNYAL VERMESİNİN DELİL DEĞERİ

Ceza yargılamasında delillerin hukukiliği tartışması bir yana toplanan delillerinde nitelik itibari ile hükme ne ölçüde esas alınacağı veya ne aşamada hüküm için yeterli olacağı tartışma konusudur. Peki hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları ve cep telefonları ile ortak baz istasyonlarından sinyal vermesi durumunda elde edilen sinyal verilerinin delil niteliği ne olacaktır? Başka bir anlatımla şüpheli… Devamını oku

Devamı

Avukatlar Hak Arama Hürriyeti ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Davalı veya Borçlunun Güncel Adres Bilgilerini Talep Edebilir mi?

T.C DANIŞTAY 10.Daire Esas: 2014/ 6559 Karar: 2015 / 874 Karar Tarihi: 09.03.2015 (İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ADRES BİLGİLERİNE ERİŞİMİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ – AVUKAT OLAN DAVACININ DAVALILARIN ADRES BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ) ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının dilekçedeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksiklerin tamamlanması için kendisine… Devamını oku

Devamı

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve iletişim cihazlarının da artması hayatımızın her alanına etki etmektedir. Bu artışın elbette hukuk sistemine de yansıması söz konusudur. Sosyal medya hesapları üzerinden borç ilişkisinin ispatı belki de bundan yıllar önce kimsenin aklına bile gelemeyecek iken gelin bu durumu birlikte değerlendirelim. Tarafların arasındaki borç ilişkisi yazılı şekilde ispat edilemez ve borçlu da… Devamını oku

Devamı

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şantaj ve Tehdit Suçu

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şantaj ve Tehdit Suçu

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya adeta günlük yaşantının içerisine girmiştir. Bu hızlı ve kolay erişilebilen sistem ile birlikte de geleneksel suçlar bilişim yoluyla işlenir hale gelmiştir. Unutulmaması gereken husus ise bir suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi cezasızlık sebebi değildir. Bilişim suçları bir suçun işlenmesinde bilişim teknolojilerinin araç olarak kullanılması neticesinde meydana gelen suçlardır. Kabaca… Devamını oku

Devamı