ANLAŞMALI BOŞANMA
PROTOKOLÜ

Taraflar; “…………….” ile “………….” aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılacak olan boşanma davasına esas olmak üzere ve taraflar aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

1- BOŞANMA HUSUSU :
Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar. Açılacak boşanma davasında her iki taraf da boşanmak istediğini beyan edecektir.

2- MAL REJİMİ VE EŞYALAR HUSUSU İLE NAFAKA HUSUSU:
2.1- Tapuda “………………” adına kayıtlı olan taşınmazlar, boşanma protokolü gereğince “……………” ‘e ait olarak kalacaktır.
2.2- Tapuda “………..” adına kayıtlı olan taşınmazlar, boşanma protokolü gereğince “……….”’ e ait olarak kalacaktır.
2.3-Taraflar, dava süresi içinde ve ileriye yönelik olarak kendi adlarına alınacak ya da satılacak her türlü taşınır ve/veya taşınmaz üzerinde, birbirlerinden hak iddia etmeyecekleri hususunda anlaşmıştır.
2.4- ………….., ……………..’ in XXXXXXXX BANK A.Ş. -…….. Şubesi’ ne ait ……………………………..IBAN ‘ ına kayıtlı hesabına boşanma kararının kesinleştiği gün derhal xxxxxxx TL ödeyecektir.
2.5- “…………………..”, “…………”’ e aylık xxxx.-TL Yoksulluk nafakası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. “…………………”, yoksulluk nafakasını her ayın 1 ila 5 i arasında “…………………….” in XXXXXXXXX BANK A.Ş. -…………….. Şubesi’ ne ait …………………………….IBAN ‘ ına kayıtlı hesabına ödeyecektir. Yoksulluk nafakası her yıl %10 oranında zamlanarak ödenecektir.
2.5- “…………………….”,“…………………….”’ye müşterek çocuklar xxxxxxxxxxxxx için ……00.-TL ile xxxxxxxxx için …,00-TL olmak üzere toplamda …….00.-TL iştirak nafakası ödeyecektir. İştirak nafakası ödemesi her ayın 10 ile 20’si arasında NİMET GÖKDERE’  ye ait XXXXXXXX BANK A.Ş. -…….. Şubesi’ ne ait ……………………………..IBAN ‘ ına kayıtlı hesaba ödenecektir. “…………………….”nin, müşterek çocuklar için ödeyeceği
iştirak nafakası her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

2.6- Taraflar, evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları beyaz eşyaları ile şahsi eşyalarını ve evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar karşılıklı olarak alacak, ziynet eşyası ve çeyiz eşyası alacağı haklarından vazgeçmişlerdir. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul ve gayrimenkul mallar konusunda hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

3- VELAYET VE ŞAHSİ MÜNASEBET:
3.1-
 Tarafların müşterek çocuklarından xxxxxxxxx doğum tarihli **************, xxxxxxxxx doğum tarihli ************ ile 29.11.2006 doğum tarihli *********’ in velayeti “………….” Ye verilecektir..
3.2- Taraflar, müşterek çocuklar ile aşağıdaki gibi şahsi münasebet kurma konusunda anlaşmaya varmışlardır.
3.2.1- Müşterek çocuklar her ayın 2. Ve 4. Cumartesi günü saat 09:00′ dan Pazar Günü Saat 18:00’e kadar baba ile şahsi münasebet kurabilecektir.
3.2.2-Müşterek çocuklar 1 Temmuz – 10 Temmuz tarihleri arasında,1 Temmuz sabah 09:00’ dan 10 Temmuz akşam saat 18:00’ e kadar anne ile şahsi ilişki tesis edecek, çocuk baba tarafından alınıp baba tarafından anneye bırakılacaktır.
3.2.3- Müşterek çocuklar 1 Şubat – 8 Şubat tarihleri arasında,1 Şubat sabah 09:00’ dan 8Şubat akşam saat 18:00’ e kadar anne ile şahsi ilişki tesis edecek, çocuk baba tarafından alınıp baba tarafından anneye bırakılacaktır.
3.3- “…………………” müşterek çocukların, tüm öğrenim hayatı boyunca lisans hayatı bitene kadar, okul harcamalarını dershane ücretlerini, özel ders ücretlerini, servis ücretlerini ve okul yemek bedellerini, sağlık masraflarını ödeyecektir. Müşterek çocukların okul değişikliği halinde gideceği okula taraflar birlikte karar verecektir.
3.4-Taraflar karşılıklı olarak birbirinden dava harç, yargılama gideri ile velalet ücreti talep etmeyecektir. işbu boşanma dosyasının yargılama harç ve gideri “……………….” tarafından karşılanacaktır.

İş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü Üç (3) nüshadan ibaret olup “…………………..” ile
“…………………….” arasında, tarafların hür iradelerine bağlı olarak hiçbir baskı, cebir
tehdit altında kalmadan birlikte okunup kabul edilerek imza edilmiştir.

………………………                                                                                                                                                  ………………………
(T.C.: )                                                                                                                                                                             (T.C.: )