Eşim Uzun Süreli Hapis Cezası Aldı Bu Sebeple Boşanabilir miyim?

Ağartan Hukuk Bürosu olarak canlı destek ve danışma hattından sıkça aldığımız sorulardan biri, eşlerden birinin uzun süreli hapis cezası aldığında ne yapılabileceği sorusudur. Unutulmamalıdır ki evlilik her iki bireye de yükümlülükler vermektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi eşlerin aile birliğinin sağlaması açısından önem taşımaktadır. Uzun süreli hapis cezası alan eş de bu yükümlülüklerine yerine getiremeyeceği için… Devamını oku

Devamı

Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Mümkün müdür?

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ORTAK VELAYET MÜMKÜNMÜDÜR? BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VEYA BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİNDE ORTAK VELAYET TALEP EDEBİLİRMİYİM? Öncelikli olarak Medeni Kanunda ve Aile Hukukuna ilişkin içtihatlarda bulunmayan düzenlemenin Türk hukuk sistemi içerisinde uygulanıp uygulanamayacağının incelenmesi gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti anayasası’nı incelediğimiz de milletler arası andlaşmaların geçerliliği ve uygulanabilirliği düzenlenmiştir. Düzenlemeyi incelediğimiz de; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası… Devamını oku

Devamı

Usulüne Uygun Arama Yapılmadan Delil Elde Edilebilir mi?

Adli Arama Kararı ile Yapılması Gereken Arama İşleminin Önleme Araması Kararına Dayanarak Yapılması Hukuka Aykırılık Teşkil Eder Ve Elde Edilen Deliller Hükme Esas Alınamaz. Bir şüphelinin veya sanığın yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda şüphe bulunması halinde şüphelinin üstü veya eşyaları aranabilir. Bu husus Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun Maddesini incelediğimiz de… Devamını oku

Devamı

Yargıtay Kararlarında Boşanma Sebeplerine Örnekler

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması Cinsel ilişkiden kaçınmak Cinsel ilişki kuramamak Eşini satacağını söylemek Zorla ters ilişki kurmak Tedavi yerine üfürükçüye götürmek Eve habersiz karşı cinsten birini almak Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması Fuhuş yapmaya zorlamak Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya… Devamını oku

Devamı

Çocuklarımızı Emanet Ettiğimiz Bakıcı, Dadı ve Kreş Öğretmenlerinin Kötü Muameleleri Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Var mıdır?

Kötü muamele suçu mülga 765 sayılı TCK’ nın 478. maddesinde düzenlenen suçun ve 477. maddede yer alan disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suçunun tek kapsamda birleştirilerek yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n da 232. maddesinde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde ve “Kötü Muamele Suçu” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun maddesini incelediğimiz de; Kötü muamele (YÜR. TAR.:… Devamını oku

Devamı