Bu husus iş hukuku ve bu sebebe dayanılarak feshedilen iş ilişkileri için oldukça önemlidir. Özel hukuk ilişkilerinde İnsan haklarının doğrudan uygulanması açısından da güzel bir örnektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, ofise tahsisli e-mail hesabını kişisel işleri için kullanan çalışanın yazışmalarının takip edilmesini ve buna dayanarak işten çıkartılmasını özel yaşam hakkı ihlali saydı (Bărbulescu v. Romania, App. No. 61496/08, 5/9/17).

İş ilişkisinde çalışanlarının iş yerindeki işle olmayan yazışmalarının iş veren tarafından takibinin hangi koşullarda özel yaşam hakkının ihlali sayılmayacağı (Bărbulescu v. Romania, App. No. 61496/08, 5/9/17) kararının 121 ve 122. Paragraflarında açıkça sayılmış ve bu hususta sınırlar çizilmiştir. İşverenler açısından da ilgili paragraflar incelenmeli ve tazminat yükümlülüğü altına girmemek için dikkat edilmelidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’nin bu kararı bu sebebe dayanarak iş akdi sonlandırılan işçiler için hukuki yollara başvurulması gerektiğini göstermektedir.