Medeni hukuk, toplum halinde yaşayan insanların kişisel durumlarını, aile ilişkilerini, mal varlıklarının ölümlerinden sonraki akıbetini, eşyalar üzerindeki sahiplik ve egemenlik ilişkilerini düzenler ve özel hukukun en geniş alandır.

Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır.

Medeni hukukun temel ilkeleri şunlardır:

  • İyiniyet, hakkın kötüye kullanılmaması ve dürüstlük kuralı ilkeleri
  • Hâkimin takdir yetkisi
  • Borçların genel kurallarının uygulanması
  • İspat kuralları

Medeni hukukta insanın doğumla beraber edindiği haklar, yaş, akıl sağlığı ve çeşitli sebeplerle kısıtlanıp kısıtlanmadıkları gibi şartlara göre hukuki işlemlerde bulunup bulunamayacakları, işlem yapma ehliyetlerinin olup olmadığı, reşitlik, iyi niyetli davranma ve dürüstlük yükümlülükleri, ikamet etmesi, nişanlanma, evlilik ve boşanmaya ilişkin hallerde hak ve yükümlülükleri, taşınmaz edinmesi, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakları, ölmesi, ölüme bağlı bulunabileceği tasarruflar ve sınırları, ölüm üzerine mirasçılarının hak ve yükümlülükleri, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ayrımı gibi insan yaşamına ilişkin birçok önemli düzenleme bulunmaktadır.