bilgi@agartan.av.tr

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku

Ağartan Hukuk Bürosu olarak danışmanlığını yaptığımız şirketlerin her birimi ile sürekli iletişim halinde çalışarak şirket bünyesinde çalışanların istihdam sürecinin başlamasından iş akdinin sona ermesine kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve oluşabilecek ya da oluşan sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. İş ilişkisinde İşçi/İşveren Müvekkil hakkında SGK başvuru ve devam eden süreci takip etmekte; taraflar arasında ortaya çıkan ihtilafları yargılama aşamasına gelmeksizin neticelendirmeye çalışmakta, dava sürecinde ise avukatlık hizmeti vererek gerekli görüldüğü durumlarda müvekkili arabuluculuk faaliyetlerinde temsil etmektedir.