Tacir Kimdir?

Kanundaki en basit tanımıyla tacir bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye denilmektedir.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütününü içeren geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Şirketlerin alım, satım, üretim, tüketim, değişim, tasfiye vb. ticari faaliyetlerini düzenler.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk dava yolunma gitmeden ve bazı durumlarda dava yoluna gidebilmek için gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiği alternatif bir çözüm yoludur. Türk Ticaret Kanunu madde 5 hükmünce konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Ticari Davalar Nelerdir?

Ticaret hukuku oldukça kapsamlı ve karmaşık olmakla ticari dava ve öncesi süreçlerin mutlaka bir Ticaret Hukuku Avukatı ile yürütülmesi gerekmektedir. Hukuki riskleri analiz etmek, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına ‘’Koruyucu Avukatlık’’ hizmeti alınmalıdır.

Ticaret Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

  • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • İşletmenin devralınması, birleşmesi, şekil değiştirmesi işlemleri
  • Hisse senet ve tahvilleri işlemleri
  • Rekabet yasağına ilişkin işlemler
  • Yayın sözleşmesi düzenlenmesi
  • Menkul kıymetlerin edinimi ve yönetimine dair işlemler
  • Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması ve tescil işlemlerinin takip edilmesi
  • Ticari ilişki ve sözleşmelerden kaynaklanan alacak, fesih ve tazminat davalarının takip edilmesi
  • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi
  • Tasfiye sürecinin yönetilmesi