1. Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması
 2. Cinsel ilişkiden kaçınmak
 3. Cinsel ilişki kuramamak
 4. Eşini satacağını söylemek
 5. Zorla ters ilişki kurmak
 6. Tedavi yerine üfürükçüye götürmek
 7. Eve habersiz karşı cinsten birini almak
 8. Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak
 9. Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi
 10. Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması
 11. Fuhuş yapmaya zorlamak
 12. Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi
 13. Çift cinsiyetli olmak
 14. Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması
 15. Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) (Güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir)
 16. Eşini sevmediğini açıkça söylemek
 17. Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması
 18. Eş ile yatmama boşanma nedenidir.
 19. Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak
 20. Kocasının tayin edildiği yere gitmeyeceğini beyan eden ve fiili beraberliğe yanaşmayan eşin davranışı
 21. At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek
 22. Cumhuriyete karşı faaliyette bulunmak
 23. Eşinin karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak
 24. Eşine iftira etmek
 25. Eşiyle alay etmek
 26. Eşini aşağılamak
 27. Aile sırlarını açıklamak
 28. Eşe hakaret etmek
 29. Eşi ailesi ile görüştürmemek
 30. Eşin ailesine hakaret etmek
 31. Başkasını sevdiğini söylemek
 32. Eşini sevmediğini söylemek
 33. Aşırı kıskançlık göstermek
 34. Bağımsız konut sağlamamak
 35. Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek
 36. Cimri olmak
 37. Üvey çocuklara kötü davranmak
 38. Aşırı borçlanıp eve haciz gelmesi
 39. Kumar oynamak
 40. Çalışıp eş ve çocuklarına bakmamak
 41. Evi sık sık terk etmek
 42. Eşi evden kovmak
 43. Eşi dövmek
 44. Eşin hastalığı ile ilgilenmemek
 45. Tedaviden kaçınmak
 46. Dövmek için eşin üzerine yürümek
 47. Çocukları aşırı şekilde dövmek
 48. Eşin akrabalarını dövmek
 49. Karşılıklı dövmek
 50. Eşin dövülmesine seyirci kalmak
 51. Eşe eşya fırlatmak
 52. Eşi ısırmak
 53. Eşi itmek
 54. Eşi bir yere kilitlemek
 55. Eşi tehdit etmek
 56. Eşi yaralamak
 57. Ev eşyasına zarar vermek
 58. Sürekli, alkol almak
 59. Tarikat toplantılarına katılmak
 60. Başkası ile yaşamak
 61. Güven sarsıcı davranışta bulunmak
 62. Telefon mesajı ile hakaret
 63. İntihara kalkışmak
 64. Kocasının isteğine aykırı örtünmede ısrar boşanma nedenidir.
 65. Başka birine özlem duygusunu dile getirmek
 66. Eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak
 67. Kumar oynamak
 68. Beddua etmek
 69. Karşılıklı hakaret
 70. Altını ıslatmak
 71. Kocanın yüzünü tırmalama
 72. Aleni olarak ölümle tehdit
 73. Çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak
 74. Eşini ahlaksızlıkla itham etmek
 75. Dedikodu çıkarmak
 76. Uslandırma hakkını aşacak şekilde çocukları dövmek
 77. Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak
 78. Hakaret etmek
 79. Sarhoş olarak evin eşyalarını kırmak
 80. Eşin anne ve babasına karşı yardım görevini yerine getirmemesi
 81. Eşin tedavisini yaptırmama
 82. Sürekli kavga etmek
 83. İmkan olduğu halde bağımsız ev temin etmemek
 84. Eşini çalıştığı yurtdışına götürmemek
 85. Kayınpeder veya kayınvalidenin eşine kötü davranmasına engel olmamak
 86. Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirme
 87. İntihara kalkışmak
 88. Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak
 89. Eşinin rızası olmadan falcılık yapmak
 90. Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi
 91. Sürekli içki içmek boşanma nedenidir
 92. Aşırı şekilde borçlanarak bir çok icra takibine sebep olmak
 93. Güven sarsıcı davranışlara girme ,evine bakmama , eşine ilgisiz kalma , eşini itip kakma , temelden sarsılmadır
 94. Eşin ve çocukların infak ve iaşesini sağlamamak
 95. Eşin kullanılacak eşya niteliğini kaybetmiş şeyleri toplaması psikolojik rahatsızlıktan ileri geliyorsa
 96. Seni Sevmiyorum denmesi
 97. Evi kendisine bağışlaması için baskı yapmak
 98. Evlilik birliğinin taraflara yüklediği görevleri yerine getirmeme
 99. Aşırı derecede kıskançlık
 100. Başkaları ile ilişki kurduğu yönünde suçlamak
 101. Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek
 102. Eşini ameliyat olmuş annesine ziyarete göndermemek
 103. Tehdit Eşini sosyal ortamlardan soyutlama
 104. Eşini daha önceki evliliğinden olan ergin çocukları ile birlikte oturmaya zorlamak
 105. Eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istememek ve onlara kötü davranmak
 106. Evi terk edip eşini arayıp sormamak
 107. Evli olan kişinin önceki nişanlısı ile görüşmeye devam etmesi
 108. Üvey çocuklara kötü davranılması
 109. Hasta olan eşine bakmayacağını beyan etmek
 110. Çalışmayan koca
 111. Ağız ve vücut kokusunun tedavisinden kaçınmak veya tedavi edilememesi