Öncelikle itiraz sürecini hakkında bilgi verelim.

Hukuk bürosu tarafından bir borca istinaden açılan icra takibine ilişkin elinize tebligat geldi. Borcu kabullenmeksizin itiraz etmek istiyorsunuz. Eğer itiraz uygun görünür ise icra müdürü takibi durdurur. Hukuk bürosu tarafından alacaklı kişi talimatıyla alacak davası açılmaz ise takip için hiçbir işlem yapılmaz. Ancak Alacaklı talimatı ile hukuk bürosu tarafından itirazın iptali davası açılır da delillerle sunulursa hakim kararına göre mahkemeden takibin devamı ve itirazın kaldırılması yönünde karar çıkabilir. Bunları önceden hatırlatmak önemli bir husustur.

Açılan icra takibindeki borca yönelik 4 faktör vardır. Bunlar; Borç (Ana para) Faiz (Vade tarihi itibariyle işlenen resmi oran) Feri (Vekalet ücreti ve doğmuş tüm icra masrafları) Yetki (Bölge dışı icra dairesi) Öncelikle hangi türden itiraz yapılacağı konusunda karar verilir. Borcun tamamına mı yoksa kısmen mi? Ayrıca Borç, Faiz ve Ferileri hususu tüm itirazı kapsayabilir ancak yetki itirazında durum farkıdır. Bir çok icra takibinde işlemler yetkili icra dairesinde yapılır ancak yine de dikkat edilmelidir. Bu makalede 2 türden dilekçe örneği verilmektedir.

Borcun tamamına itiraz nasıl yapılır. (Örnek Bilgili)

T.C. İSTANBUL
4. İCRA MÜD.
2017/ 0001

Borçlu asaleten geldi. Adıma 07/08/2017 tarihinde başlatılmış olan ilamsız takibe ilişkin gönderilen ödeme emri tebligatını 10/08/2017 tarihinde almış olmakla birlikte süresinde itirazda bulunmaktayım. Takip alacaklısı X FİRMASI ‘na herhangi bir borcum bulunmamakla birlikte borca faiz ve ferilerinin tümüne, ayrıca ikamet adresim Ankara olduğundan dolayı İstanbul icra daireleri yetkili olmadığından yetkiye itiraz ediyorum. Takibin durdurulması hususunda karar verilmesini asaleten talep ederim.

Borçlu Asaleten
İsim Soyisim
İmza

Borca kısmi itiraz nasıl yapılır. (Örnek Bilgili)

T.C. İSTANBUL
4. İCRA MÜD.
2017/ 0001

Borçlu asaleten geldi. Adıma 07/08/2017 tarihinde başlatılmış olan ilamsız takibe ilişkin gönderilen ödeme emri tebligatını 10/08/2017 tarihinde almış olmakla birlikte süresinde itirazda bulunmaktayım. Takip alacaklısı X FİRMASI tarafından 2000 TL Ve masrafları olarak başlatılmış icra takibinde kısmi ödeme yapmış olmam dikkate alınmaksızın tümü yönünden takibe girilmiştir. Ödemiş olduğum 1000 TL ‘nın dekontunu dosyaya sunuyorum. Ödediğim bakiyenin düşülerek tekrar kapak hesabı yapılmasını asaleten talep ederim.

Borçlu Asaleten
İsim Soyisim
İmza