Evinize Hukuk bürosu aracılığı veya alacaklı vasıtası ile icra dairesinden posta geldi. Bunun hukuki adı aslında tebligattır. Açtınız ve baktınız ki üzerinde borç bakiyesi var. Aklınız karıştı. Bu borç nedir ne alaka diye kendinize sordunuz. Hukuk bürosu veya Alacaklıyı tanısanız da tanımasanız da öncelikle sakin olun ve mantıklı düşünmeye çalışın. Unutmayın ki bu ülkede hukuk var. hukuki olarak elinizde olması gereken bir çok mataryel var. Evinize tebligat geldi ise hemen bir avukata yada hukuk bürosuna gitmeden öncelikle neler yapılması gerektiğini maddeler halinde özetlendirelim. Ardından bu maddeleri geniş anlamıyla değerlendirelim.

Tebligat Üzerinde İlk Dikkat Edilecek 5 Madde

  1. Tebligat alınmaktan kaçınılmamalı. Her ne olursa olsun tebligat alınmalı.
  2. Tebligat başlığında yer alan İLAMLI, İLAMSIZ, KAMBİYO başlıklarına dikkat edilir.
  3. Tebligat üzerinde alacaklı bilgileri yazmaktadır. Alacaklı kişi yada kurum ve avukatı yada hukuk bürosu yazar. Bu bilgiler sentezlenir ve kim olduğu algılanır.
  4. Borç miktarı ve diğer masrafları incelenir.
  5. Borç ödenir yada kabullenilmez, kısmen yada tamamen itiraz edilir.

Eve gelen tebligatı detaylıca incelediniz. Artık borca ve konuya vakıf oldunuz. Şimdi ise yapılacak işlem bu Tebligat üzerinde ilk dikkat edilecek 5 maddeyi anlamlandırmaktır. Özetle borcun, tebligat alımından itiraz edimine kadar olan işlemlerini sorular halinde tanımlayacağız.

Tebligat alınmaktan neden kaçınılmamalı? Tebligat alınmazsa ne olur?

Borcunuz var yada yok farketmeksizin icra dairesi bu borcu size tebliğ etmek zorundadır. Gönderilen tebligatı almamanız, tüm itirazlara rağmen sonradan tespit edilen borcunuza fazladan masraf yansımasını sağlar. Çünkü tebligatlar size posta kanalıyla ulaşmaktadır. İlk etapta alacaklının karşıladığı bu masraflar ödeme zamanı karşınıza icra dosya masrafları olarak çıkabilmektedir.

Aldığım tebligatın üzerinde İLAMLI, İLAMSIZ, KAMBİYO başlıkları bulunuyor. Bu başlıklar ne anlama geliyor?

Bu başlıklar borcun hangi hukuki tabana göre hazırlandığını ifade eder.

İlamlı Takip: Bir dava neticesinde mahkeme tarafınca hükmedilmiş alacağa ve masraflara hitap eder. Bu tür takibe itiraz edilemez. Mahkeme kararına süresinde itiraz edilmedikçe itiraz edilemez, borcu ödemekten kaçınılamaz.

İlamsız Takip: Herhangi bir kişi yada kurum tarafından borçlandırmak amaçlı açılan takip türüdür. Dayanak belge olsun yada olmasın herkes bu takibi açabilir. Kolaylıkla süresi içerisinde itiraz edilebilir ve takip durdurulabilir. Ancak alacaklı kişi borcu iddia ediyor ve alacağına kavuşma konusunda kararlı ise mahkemede dava açabilir ve devam kararı alabilir. Kaybederse icra ve mahkeme masraflarını karşılar, Kazanırsa tüm masrafları borca yansıtır.

Kambiyo Takibi: Para yerine geçen kıymetli evrak takibine verilen addır. Kısaca Çek ve Senet borçları bu yolla takibe konulur. Bu takip türünde itiraz etme olasılığı zayıftır. İcra dairesine hiç bir şekilde itiraz edilemez. Yalnızca icra mahkemesine dava açarak durdurabilir ve davayı kazanır ise takibin iptaline karar verilir.

Tebligatı aldım ancak ben bu borcu kabullenmiyorum. Ben bu borcu ödedim (veya) borçtan haberim yok.

Öncelikle hukuk devletinde yaşadığımızı unutmayalım. Kimse kimseye olmayan bir borcu yükleyemez eğer yüklüyorsa bile itiraz yolları açıktır. Ancak borcun karar tahsilat mekanizması da önemlidir. Şöyle ki İlamsız takibe tek bir dilekçe ile icra dairesinden her türlü itiraz edebilirsiniz. Ancak ilamlı takibin itirazı mahkeme tarafından sürdürülmediği takdirde itirazı mümkün değildir. Kambiyo takipleri ise sadece mahkemeye itiraz davası açılarak durdurulabilir ve iptal edilebilir.