Hukuk bürosu hizmetlerinde sıkça sorulan sorulardan biri olan işçi-işveren ilişkisinde zararın nasıl tazmin edileceği hususuna ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin emsal niteliğinde kararı çok açıktır.

İşveren Soyut iddialarla doğrudan zararının tahsili için işçisine yönelemez. İş ilişkisinde işçisinden, işverenin doğrudan zararın tahsili için yaptırım uygulaması, kesinti yapması özetle zararını talep etmesi mümkün değildir.

İşveren öncelikle zararını usulüne uygun olarak tespit ettirmelidir. Bu da ancak mahkeme vasıtası ile olacaktır. Doğrudan herhangi bir yaptırıma uğrayan işçiler için hukuki yollara başvurmasını öneririz.

İş Veren Zararını Doğrudan İşçiden Tahsil Edebilir Mi ?
Bu hususta Yargıtay 9. Hukuk dairesinin kararı ise şöyle

T.C. YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2005/11524
KARAR NO:2006/5883
KARAR TARİHİ:09.03.2006

Davalının hesap tablosu, asıl alacak ve işlemiş faizden oluşmaktadır. Haksız eylemden doğan zararlara, eylem tarihinden faiz yürütüleceği açıktır. Ancak, davacı ile davalı arasındaki ilişki ticari bir ilişki olmayıp işci-işveren ilişkisidir. Bu nedenle önce soz konusu zararların oluşup oluşmadığı usulüne uygun olarak saptandıktan sonra, olusan zarar varsa, bu miktarlara olay tarihinden itibaren yasal faizler uygulanmak suretiyle davalının alacağı saptanmalıdır.