Hukuk bürosu çatısı altında avukatların görevlerinden biri de Kira hukukudur. Bu alanda en çok karşılaşılan sorun ise gayrimenkul sahiplerinin kiracıları ile olan olumsuzluklardır. Kiracı kiralık ev veya iş yerini sözleşme yaparak tutar. Kiralayanın amacı para kazanmak iken Kiracının amacı ise barınmaktır. Sözleşmeler her iki tarafın hukuki sorunlarını güvence almak için vardır ancak iki taraftan biri bu kurala uymayabilir. Bu durumda anlaşmazlık olur ve tek taraflı fes için zorlu bir hukuki süreç başlar.

Eski hukuk sistemine göre kirasını ödemeyen kişi mal sahibinin ‘’Almanya’dan oğlum gelecek!’’ söylemi ile evden çıkartılırdı. Hukuk sisteminin daha da gelişmesiyle hem kiracının hem de kiralayanın hakkı korunmakta. Ancak bu durum her iki tarafa da zorluk çıkarır vaziyete ulaştı. Peki kirasını ödemeyen kişi için ne yapılmalı? Kendi mülküne izinsiz girmesi yasak iken, nasıl bu mülkü geri alabilir?

Zorlu süreç karşısında Mal sahibine zorluk olmaması açısından usulüne uygun olarak bu işlemleri takip eden hukuk büroları mevcuttur. Hukuk bürosu kira hukuku alanında en az icra hukuku kadar bilgili olmaktadır. Çünkü kira hukuku borçlar hukukunun bir alanıdır.

Usulüne uygun tahliye işlemleri uzun sürmektedir. Çünkü günümüzde o kadar çok tahliye gerektiren durum var ki, tahliye kararlarının yazılması 6 ayı bulabilmektedir. Hukuk bürosu olmaksızın işlemler oldukça uzun sürmektedir.

7 Madde’de tahliye Nasıl Yapılıyor?

  • İlk etapta hukuk bürosu aracılığıyla icra dairesinde kira takibi açılır. Açılan takip neticesinde borçlu kişiye icra emri gönderilir. Borçlu bu tebligatı aldığı an itibariyle 7 günlük itiraz hakkı ve 30 gün içerisinde borcunu ödeme zorunluluğu vardır.. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmaz.
  • 30 gün içerisinde ödeme yapmayan borçluya bu süre içerisinde dava açılır.
  • Dava açılması sonucunda borçluya ayrıca mahkeme tarafından tahliye davası ile alakalı tebligat ulaştırılır.
  • Mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle tahliye kararına bağlanması zaman alabilmektedir.
  • Çıkan karar mahkeme tarafından yazıldıktan sonra yeniden mevcut takip tahliye takibine dönmektedir.
  • Tahliye masrafları yıllık kira ücreti toplamı üzerinden 2.27 + Yolluk + Araç + Çilingir +(Varsa tahliye için nakliye) ücreti şeklindedir.
  • Masraflar yatırıldığı takdirde adres boşaltılarak sahibine teslim edilmektedir.

Önemli Not: Kiracı davanın sonuçlanmasını beklemeden haneyi boşaltırsa bu durumdan faydalanıp dava bırakılmamalıdır. Çünkü bir çok kiracı bu durumu kendi yönlerinde değerlendirmektedir. Tahliye edilmeden adrese girildiğinde mal sahipleri hırsızlık ile dahi suçlanmaktadır.