Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mıdır?

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mıdır?

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu hususta denetim mekanizması yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenmiş ve tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerde bulunan baro başkanlığına bırakılmıştır. İstanbul da bulunan ve Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine uymayan şirketler hakkında İstanbul Barosu suç duyurusunda bulunacağını bildirmiştir. 23.09.2017 tarihinde yapılan açıklama www.istanbulbarosu.org adresinde “Avukat bulundurma Yükümlülüğüne Uymayan Şirketler İçin Savcılıklara Başvurulacak” başlığıyla duyurulmuştur. Baroda Bulunan haberin detayı ise şöyle; İstanbul Barosu Başkanl ...

Devamı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

TCK Madde 86/2 Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte kasten yaralama suçu TCK Madde 89/5 Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç) TCK Madde 102 Cinsel Saldırı TCK Madde 104/1 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki TCK Madde 105 Cinsel Taciz TCK Madde 106/2. cümle Malvarlığına Yönelik Tehdit TCK Madde 116/1 Konut Dokunulmazlığının İhlali TCK Madde 117/1 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali TCK Madde 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma TCK Madde 125-131 Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç) TCK Madde 139 Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç) TCK Madde 144 Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller -Paydaş ve elbirliği ile malik o ...

Devamı

Maden Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği 21.09.2017 tarihli resmi gazetede yayımlandı. İşte tüm detaylar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan ve içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Devletin mülkiyetinde olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve tica ...

Devamı

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

Maden sahaları ihale yönetmeliği 21.09.2017 tarihli resmi gazetede yayımlandı. İşte Tüm Detaylar; MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanların,b) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanların, c) Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanların, ç) Tesis şartına bağlı ihale alanlarının, d) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile ihalelik durumdaki sah ...

Devamı

Satın Aldığım Aracımda Ufak Kusurlar Bulunsa da Ücret İadesi Talep Edebilir miyim?

Satın Aldığım Aracımda Ufak Kusurlar Bulunsa da Ücret İadesi Talep Edebilir miyim?

Hukuk Büromuz tarafından takip edildiği bilinen Tüketici Hukuku hakkında sorulan sorular genellikle araç alım ve satımlarına ilişkin olduğu görülmektedir. Alınan araç içerisinde çıkan kusur, teknik veya mekanik arızalar, boya sorunları gibi durumlarda tüketiciler haklarını merak etmektedir. Bedel indirimi Alır mıyım? tazminat davası açabilir miyim? aracı iade edebilir miyim? Bu hususta en önemli husus, araçtan beklenen fayda ile kusurun oranıdır. Araçta bulunan ayıp aracın kusuruna ve araçtan beklenen faydaya bir etkisi yoksa aracın ayıplı veya ayıpsız değeri arasında büyük bir fark yoksa Menfaatler dengesini bozmuyorsa araç iadesi talebi reddedilmektedir. Buna İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ise şöyle; YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 07.06.2017 TARİH, 2017/653 ESAS VE 2017/1085 ...

Devamı