Yargıtay Kararlarında Boşanma Sebeplerine Örnekler

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması Cinsel ilişkiden kaçınmak Cinsel ilişki kuramamak Eşini satacağını söylemek Zorla ters ilişki kurmak Tedavi yerine üfürükçüye götürmek Eve habersiz karşı cinsten birini almak Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması Fuhuş yapmaya zorlamak Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi Çift cinsiyetli olmak Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) (Güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir) Eşini sevmediğini açıkça söylemek Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması Eş ile yatmama boşanma nedenidir. Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak Kocasının tayin edildiği ye ...

Devamı

Çocuklarımızı Emanet Ettiğimiz Bakıcı, Dadı ve Kreş Öğretmenlerinin Kötü Muameleleri Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Var mıdır?

Kötü muamele suçu mülga 765 sayılı TCK’ nın 478. maddesinde düzenlenen suçun ve 477. maddede yer alan disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suçunun tek kapsamda birleştirilerek yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n da 232. maddesinde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde ve “Kötü Muamele Suçu” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun maddesini incelediğimiz de; Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) “MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan ki ...

Devamı

Ceza Yargılamasında Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesine İlişkin Emsal Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu Kararları

1- T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2014/10-613 KARAR NO: 2015/35 KARAR TARİHİ: 10.03.2015 >UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – HER İKİ SANIĞIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMALARDA HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADIĞI – SANIKLARIN ATILI SUÇU İŞLEDİĞİ HUSUSU ŞÜPHE BOYUTUNDA KALDIĞI – ÖZEL DAİRE ONAMA KARARININ KALDIRILMASI ÖZET: İhbara konu edilen esrar maddesi sanıklardan M..R..’in evinin 20 metre yakınında ele geçirilmiş ise de; sanık M.’in evinde, sanık N.’in aracında ve her iki sanığın üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış olup, ele geçen uyuşturucu maddenin de sanıklara ait olduğunu gösterir somut bilgiler içermeyen ve kim tarafından da yapıldığı belli olmayan ihbar dışında, sanıkların yüklenen suçu işlemediklerine ...

Devamı

Zamanının Çoğunu Sosyal Medya da Geçiren Eşler Dikkat!

zamanın çoğunu sosyal medya da geçiren eşler dikkat

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim ve iletişim araçları da değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum hukuk sistemimize nasıl yansıyor derseniz son dönemde oldukça sık rastladığımız ve evlilikleri temelinden sarsan bir durum olan sosyal medyanın günlük yaşantımızda oldukça yer kaplaması ve eşlerin bu sebeplerle yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumudur. Unutulmamalıdır ki Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçiren eş evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ihlal etmektedir. (TMK. md.185/2) T.C YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 19849 Karar: 2015 / 4186 Karar Tarihi: 11.03.2015 ÖZET: Davalının “eşinden boşanacağını” söyleyerek evi terk ...

Devamı

Tek Fotoğraf Üzerinden Teşhis Yapılabilir mi?

Tek Fotoğraf Üzerinden Teşhis Yapılabilir mi?

Teşhis zorunlu hallerde yasada öngörülen usullere göre ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kolluk tarafından yapılır. Teşhisin nasıl yapılacağı ise 02.06.2007 Tarih ce 5681 Sayılı POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ un EK MADDE 6; “ Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir. Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz. İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağlanır. Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis ...

Devamı