Avukatlar Hak Arama Hürriyeti ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Davalı veya Borçlunun Güncel Adres Bilgilerini Talep Edebilir mi?

T.C DANIŞTAY 10.Daire Esas: 2014/ 6559 Karar: 2015 / 874 Karar Tarihi: 09.03.2015 (İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ADRES BİLGİLERİNE ERİŞİMİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ – AVUKAT OLAN DAVACININ DAVALILARIN ADRES BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ) ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının dilekçedeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksiklerin tamamlanması için kendisine mahkemece kesin süre verilmesi ve bu süre sonunda sözkonusu eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla muhatap olması ihtimali karşısında, sözkonusu adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmakta olup, avukat olan davacının davalıların adres ...

Devamı

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve iletişim cihazlarının da artması hayatımızın her alanına etki etmektedir. Bu artışın elbette hukuk sistemine de yansıması söz konusudur. Sosyal medya hesapları üzerinden borç ilişkisinin ispatı belki de bundan yıllar önce kimsenin aklına bile gelemeyecek iken gelin bu durumu birlikte değerlendirelim. Tarafların arasındaki borç ilişkisi yazılı şekilde ispat edilemez ve borçlu da borcunu Facebook mesajı ile kabul ettiyse bu mesaj ispat için kullanılabilir mi? Sorunun cevabı ise elbette ispat edilebilir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 15.02.2016 tarihli 2015/14813 e. Ve 2016/2351 karar sayılı kararı bu konuda emsal niteliği taşımaktadır. Kararın özeti ise şöyle; “Davacı vekili, taraflar arasında ticari ilişki olduğunu, davalının fatura bedelinin bir kısmını öd ...

Devamı

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şantaj ve Tehdit Suçu

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şantaj ve Tehdit Suçu

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya adeta günlük yaşantının içerisine girmiştir. Bu hızlı ve kolay erişilebilen sistem ile birlikte de geleneksel suçlar bilişim yoluyla işlenir hale gelmiştir. Unutulmaması gereken husus ise bir suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi cezasızlık sebebi değildir. Bilişim suçları bir suçun işlenmesinde bilişim teknolojilerinin araç olarak kullanılması neticesinde meydana gelen suçlardır. Kabaca günümüzde bilişim yoluyla işlenen suçlara baktığımızda: İntihara Yönlendirme ( TCK Madde 84) *Çocukların Cinsel İstismarı ( TCK Madde 103) Cinsel Taciz ( TCK Madde 105) Tehdit ( TCK Madde 106) Şantaj ( TCK Madde 107) Haberleşmenin Engellenmesi ( TCK Madde 124) Hakaret ( TCK Madde 125/2) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal ( TCK Madde 132) Özel Hayatın Gizliliğini İh ...

Devamı

Ortak Velayet Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Ortak Velayet Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Hukuk büromuz tarafından yürütülen faaliyetlerden biride anlaşmalı boşanmadır. Taraflar üzerinde anlaştıkları konularda avukatlarımız aracılığı ile boşanma protokolü düzenlemekte bulunması zorunlu olan hususlar taraflar ile görüşülerek uzlaşma sağlanıp kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Bu hususta hazırlanan anlaşmalı boşanma davalarındaki protokollerde hukuk sistemimizde yakın zamanda yer bulan ortak velayet hususu da dikkate alınmaktadır. Bu husus da örneklendirmek ve içerik açısından sizlere yardımcı olabilmek amacıyla zorunlu unsurları içeren ortak velayetin dile getirildiği boşanma protokolü bu şekilde olacaktır. Gerekli diğer evraklar için iletişime geçmenizi öneririz. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Taraflar; “…………….” ile “………….” aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, aç ...

Devamı

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Taraflar; “…………….” ile “………….” aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılacak olan boşanma davasına esas olmak üzere ve taraflar aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. 1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar. Açılacak boşanma davasında her iki taraf da boşanmak istediğini beyan edecektir. 2- MAL REJİMİ VE EŞYALAR HUSUSU İLE NAFAKA HUSUSU: 2.1- Tapuda “………………” adına kayıtlı olan taşınmazlar, boşanma protokolü gereğince “……………” ‘e ait olarak kalacaktır. 2.2- Tapuda “………..” adına kayıtlı olan taşınmazlar, boşanma protokolü gereğince “……….”’ e ait olarak kalacaktır. 2.3-Taraflar, dava süresi içi ...

Devamı