Ceza Yargılamasında Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesine İlişkin Emsal Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu Kararları

1- T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2014/10-613 KARAR NO: 2015/35 KARAR TARİHİ: 10.03.2015 >UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – HER İKİ SANIĞIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMALARDA HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADIĞI – SANIKLARIN ATILI SUÇU İŞLEDİĞİ HUSUSU ŞÜPHE BOYUTUNDA KALDIĞI – ÖZEL DAİRE ONAMA KARARININ KALDIRILMASI ÖZET: İhbara konu edilen esrar maddesi sanıklardan M..R..’in evinin 20 metre yakınında ele geçirilmiş ise de; sanık M.’in evinde, sanık N.’in aracında ve her iki sanığın üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış olup, ele geçen uyuşturucu maddenin de sanıklara ait olduğunu gösterir somut bilgiler içermeyen ve kim tarafından da yapıldığı belli olmayan ihbar dışında, sanıkların yüklenen suçu işlemediklerine ...

Devamı

Zamanının Çoğunu Sosyal Medya da Geçiren Eşler Dikkat!

zamanın çoğunu sosyal medya da geçiren eşler dikkat

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim ve iletişim araçları da değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum hukuk sistemimize nasıl yansıyor derseniz son dönemde oldukça sık rastladığımız ve evlilikleri temelinden sarsan bir durum olan sosyal medyanın günlük yaşantımızda oldukça yer kaplaması ve eşlerin bu sebeplerle yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumudur. Unutulmamalıdır ki Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçiren eş evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ihlal etmektedir. (TMK. md.185/2) T.C YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 19849 Karar: 2015 / 4186 Karar Tarihi: 11.03.2015 ÖZET: Davalının “eşinden boşanacağını” söyleyerek evi terk ...

Devamı

Tek Fotoğraf Üzerinden Teşhis Yapılabilir mi?

Tek Fotoğraf Üzerinden Teşhis Yapılabilir mi?

Teşhis zorunlu hallerde yasada öngörülen usullere göre ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kolluk tarafından yapılır. Teşhisin nasıl yapılacağı ise 02.06.2007 Tarih ce 5681 Sayılı POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ un EK MADDE 6; “ Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir. Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz. İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağlanır. Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis ...

Devamı

Avukatlar Hak Arama Hürriyeti ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Davalı veya Borçlunun Güncel Adres Bilgilerini Talep Edebilir mi?

T.C DANIŞTAY 10.Daire Esas: 2014/ 6559 Karar: 2015 / 874 Karar Tarihi: 09.03.2015 (İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ADRES BİLGİLERİNE ERİŞİMİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ – AVUKAT OLAN DAVACININ DAVALILARIN ADRES BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ) ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının dilekçedeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksiklerin tamamlanması için kendisine mahkemece kesin süre verilmesi ve bu süre sonunda sözkonusu eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla muhatap olması ihtimali karşısında, sözkonusu adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmakta olup, avukat olan davacının davalıların adres ...

Devamı

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Borçlunun Borcu Facebook Mesajı ile Kabul Etmesi İspat Açısından Yeterli midir?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve iletişim cihazlarının da artması hayatımızın her alanına etki etmektedir. Bu artışın elbette hukuk sistemine de yansıması söz konusudur. Sosyal medya hesapları üzerinden borç ilişkisinin ispatı belki de bundan yıllar önce kimsenin aklına bile gelemeyecek iken gelin bu durumu birlikte değerlendirelim. Tarafların arasındaki borç ilişkisi yazılı şekilde ispat edilemez ve borçlu da borcunu Facebook mesajı ile kabul ettiyse bu mesaj ispat için kullanılabilir mi? Sorunun cevabı ise elbette ispat edilebilir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 15.02.2016 tarihli 2015/14813 e. Ve 2016/2351 karar sayılı kararı bu konuda emsal niteliği taşımaktadır. Kararın özeti ise şöyle; “Davacı vekili, taraflar arasında ticari ilişki olduğunu, davalının fatura bedelinin bir kısmını öd ...

Devamı