Ağartan Hukuk Bürosu,İstanbul Nişantaşı’nda yer alan bürosunda sonuç odaklı ve önleyici bazlı olan çalışmalarını müvekkilleri için sürdürmektedir. Müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunarken hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan ve mağduriyetler yaşanmadan önleyici düzenlemeler ve planlamalar sunarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • ceza hukuku

  Ceza Hukuku

  Mar 14, 2018

  Hukuk Büromuz Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren müşteki - katılan veya sanığın gereksinim duyduğu her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Meslek ...


  Read More
 • aile hukuku

  Aile Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu aile hukukundan kaynaklanan tüm ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgil ...


  Read More
 • dava ve uyuşmazlıkların çözümü

  Dava ve Uyuşmazlıkların Çözümü

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, Ulusal ve uluslararası boyutta yargılama ve tahkim yollarının takibi konusunda tecrübe sahibidir. Ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara, yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de ...


  Read More
 • icra ve iflas hukuku

  İcra ve İflas Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak icra ve iflas hukukuna konu alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerinde borçlunun menkul, gayrimenkul ve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti amaçlı çalış ...


  Read More
 • bilişim hukuku

  Bilişim Hukuku

  Mar 14, 2018

  Hukuk büromuz, bilişim hukuku kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar, medya kanallarıyla hakaret, suç isnadı suçları, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, haberleşme gizliliğinin ...


  Read More
 • medya hukuku

  Medya Hukuku

  Mar 14, 2018

  Medya hukuku, kitlesel iletişim araçları üzerinden yayın yapılması faaliyetleri ve yapılan faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin olan kuralların tamamına verilen isimdir. Medya hukuku ...


  Read More
 • online itibar yönetimi

  Online İtibar Yönetimi

  Mar 14, 2018

  Online itibar yönetimi bir markanın, şirketin, projenin veya herhangi bir online platformun yönetilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için çevrimiçi olarak yönetilen araçların kullanılmasıdır. Geleneksel ...


  Read More
 • yabancılar hukuku

  Yabancılar Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak son zamanlarda en çok göç alan ülkeler arasında olan ülkemizde Yabancılar Hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel ...


  Read More
 • enerji hukuku

  Enerji Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, Elektrik Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Petrol Piyasası ve LPG piyasası olmak üzere toplamda 4 ana daldan oluşan enerji hukukunda sürekli değişen ve AB standartlarına uyum sağlama ...


  Read More
 • çevre hukuku

  Çevre Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, çevresel koşulların değişmesi ile birlikte artan çevresel sorunlar karşında müvekkillerine söz konusu sorunların çözümü için hukuki destek vermektedir. Hukuk Büromuz tarafından, ...


  Read More
 • miras hukuku

  Miras Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, müvekkillerine vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesinden başlayan süreç ile ölüm sonrası veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufun iptali, te ...


  Read More
 • gümrük hukuku

  Gümrük Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşma ...


  Read More
 • turizm hukuku

  Turizm Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak Turizm cenneti olan ülkemizde turizm sektöründe faaliyet gösteren acentalara ve otellere müşterileri ile hukuki anlaşmazlık yaşanmaması için hukuki danışmanlık hizmeti verm ...


  Read More
 • inşaat hukuku

  İnşaat Hukuku

  Mar 14, 2018

  Hukuk Büromuz İnşaat sektörünün birçok alanında hizmet veren müvekkillerine öncelikle hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Yap-İşlet- Devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, ortak girişim ...


  Read More
 • fikri mülkiyet hukuku

  Fikri Mülkiyet Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu’nda, kişilerin fikri ve sınai haklarının korunması hususunda mücadele edilmektedir. Günümüzde yerli ve yabancı firmaların, genişleyen ticaret ağı nedeniyle kendilerine ait ürünler ...


  Read More
 • gayrimenkul hukuku

  Gayrimenkul Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyet yönetimi ve devri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz, gayrimenkul alım- satımı, kiralama, ayni ya da şahsi ...


  Read More
 • tüketici hukuku

  Tüketici Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, sosyal bir varlık olan insanın daimi olarak üretim ve tüketim döngüsünde yer almasını derinlemesine inceleyerek her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini değişen olaylara göre huku ...


  Read More
 • şirket hukuku

  Şirketler Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak yerli veya yabancı şirketlerin kuruluşu, infisah, birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemlerinde avukatlık hizmeti vermekle birlikte genel kurul toplantılarının gerçekle ...


  Read More
 • idare ve vergi hukuku

  İdare ve Vergi Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda müvekkillerini temsil eder. Bu aşamada Hukuk Büromuz müvekkiller ...


  Read More
 • iş ve sosyal güvenlik hukuku

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak danışmanlığını yaptığımız şirketlerin her birimi ile sürekli iletişim halinde çalışarak şirket bünyesinde çalışanların istihdam sürecinin başlamasından iş akdinin sona erme ...


  Read More
 • madencilik hukuku

  Madencilik Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu olarak Maden cenneti ve ülkemizin karaelması Zonguldak’ta doğup büyümüş olan Av. Alpcan Uğur AĞARTAN öncülüğünde madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanl ...


  Read More
 • spor hukuku

  Spor Hukuku

  Mar 14, 2018

  Ağartan Hukuk Bürosu birçok alanda amatör sporcu lisansa sahip olan, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (26162) lisans numaralı futbol hakemi olan Av. Alpcan Uğur AĞARTAN öncülüğünde verilen avuk ...


  Read More